Τα προϊόντα του μήνα

Biospot Δισκία 2,5g

(Δισκία χλωρίου)

SURFANIOS PREMIUM 5lt

(Δάπεδα επιφάνειες)

Automatic Tabletop Dispenser

(Επιτοίχια / επιτραπέζια συσκευή)

ANIOSGEL 85 NPC 500ml

(Αντισηπτικό gel)

Biospot Δισκία 0,5g

(Απολυμαντικά δισκία)

SURFANIOS PREMIUM 1lt

(Δάπεδα επιφάνειες)